Egypt Israel Oct 2007
Bấm nút "Download Now"
để cài Windows Media Player. 
Windows Media Player 11
Download Now

Windows Media Download Center
 

Monday, July 12, 2010

ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ CĂN TÍNH CÔNG GIÁO


ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ CĂN TÍNH CÔNG GIÁOHiện người ta đang đánh phá giáo hội cách quyết liệt và mong cho nó sụp đổ. Thật vậy, trên trang nhất của tập đòan truyền thông hàng đầu nước Mỹ NBC đã đăng bài báo khiêu khích có nhan đề “Đánh mất tôn giáo, đạo Công giáo đang rối lọan.” Trước tình hình đó “ Giáo hội đã nhận được nhiều lời chỉ dẫn, nhiều khuyến dụ liên quan đến tai tiếng vền lạm dụng tình dục. Tuy nhiên chỉ có hai lựa chọn chính thức = giáo hội hoặc có thể trở thành nhiều tính Công giáo hơn hoặc ít tính Công giáo hơn. Nhiều lời bình luận nghiêng về tiến độ thứ giáo hội Công giáo chọn lựa để trở thành ít tính Công giáo hơn môt5 cách rõ rệt tức là bắt đầu giảng dạy ngược lại với những gtì đã dạy, cho điều giả là thật, đổi thay các hành động truyền thống , chấp nhận các hình thức dân chủ trong cách quản trị, giáo hội sẽ sửa chữa được những nỗi khó khăn ( ? ) Mặc dầu ít khi được nói tọac ra , nhưng lời khuyên như thế chẳng khác gì hơn là bảo người Công giáo hãy trở thành giống như người Tin Lành” Father Raymond J. de Souza (Thay đổi nền văn hóa trong giáo hội).Trước khi tìm xem tại sao tác giả bài báo lại nói nếu ngả theo Tin Lành tức có nghĩa là đã giảng dạy ngược lại những điều trước đó giáo hội đã dạy và như thế cũng là đã cho điều giả là thật., chúng ta không thể không biết đến lập trường thần học của họ “ Trong cuốn sách có tựa đề “ Kitô giáo phi tôn giáo” Nieburg một thần học gia Tin Lành chủ trương tục hóa đã viết = người Kitô hữu phải sống thực sự trong thế giới không có Thiên Chúa và không được che đậy bằng bất cứ cách nào cuộc sông không có Thiên Chúa ấy trong trần thế. NgườiKitô hữu phải sống một cách trần tục và như vậy tham dự vào sự đau khổ của chính Thiên Chúa. Là Kitô hữu không có nghĩa là có tôn giáo nghĩa là tự làm cho mình trở thành một cái gì đó dựa trên một thực hành tôn giáo mà trước tiên có nghĩa là làm nguời” ( Giáo hội trong thế giới ngày nay – Chân lý 1995 ) Tôn giáo mà lại không có Thiên Chúa , tất yếu chỉ có thể đưa đến cái gọi là đạo…làm người. Chưa biết họ sẽ làm người như thế nào nhưng chắc chắn đây là sự khác biệt căn bản với Đạo Công giáo là “Đạo có thể gây dựng và ban cho anh em cơ nghiệp trong vòng hết thảy những người được nên Thánh” Cv 20, 32. Nói Đạo Công giáo là đạo làm Thánh hay cũng có thể nói căn tánh Công giáo chính là làm Thánh. Mặt khác , để nên được Thánh cố nhiên phải có Đấng ba lần Thánh tức là Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa thì mệnh lệnh nên Thánh sẽ tức thời trở thành vô nghĩa “ Các ngươi hãy nên trọn lành như cha các ngươi là Đấng trọn lành” Mt 5, 48.
Chủ trương một thứ tôn giáo không có Thiên Chúa xem ra có vẻ quái dị thế nhưng đây lại là một thực tế và thực tế này đã gây một ảnh hưởng không nhỏ đối với giáo hội Công giáo . Phải chăng chính do nơi ảnh hưởng ấy mà như bài báo đã nêu “ Có nhiều lời bình luận nghiêng về tiến độ thứ hai” tức là ngả theo lập trường tục hóa của Tin Lành ? Tục hóa có nghĩa đã phủ nhận Tin Mừng Nước Trời của Đức Kitô để theo đưổi một thứ Nước Trời trần tục. Đánh giá CĐ Vatican 2 có người nhận định “ Khác hẳn với các CĐ trước , Công đồng Vatican 2 không bận tâm đến việc biện minh giáo lý và lên án lạc giáo mà chỉ có một mối quan tâm duy nhất là làm sao phục vụ nhân lọai , phục vụ Nước Trời , phục vụ con người . Chính đường hướng mục vụ này đã chi phối tòan bộ công việc của công đồng và đem lại thành quả lớn lao cho giáo hội và cho thế giới lòai người hôm nay” ( Nguyễn văn Nội – Giáo dân với CĐ Vat 2 Tập I – UBĐKCG tp HCM ) . Công đồng Vat 2 không biện minh giáo lý, không lên án lạc giáo mà chủ trương đại kết tức là đã ngả theo đường lối tục hóa của Tin Lành. Phải chăng chính do việc…ngả theo đó mà đã nảy sinh bao điều tai hại “ Vào những năm 1960, rất giống như xã hội lúc đó và sau CĐ Vat.2 , giáo hội đơn thuần đã buông lơi cuộc sống kỷ luật của mìnhy. Sự bất đồng ý kiến về tín lý đã không được sửa dạy mà lại thường được ngợi khen . Các lạm dụng trong phụng tự khi nhỏ nhặt cũng như lúc phạm Thánh trầm trọng lại cũng được khoan dung. Các giám mục đơn thuần đã ngưng không xét hỏi về đời sống tu trì khổ hạnh , cầu nguyện và Thánh đức của hàng linh mục” (Father Raymond J . de Souza )
Từ đạo làm Thánh lại ngả theo cái đạo làm người, đây là một bước ngoặt có thể dẫn đến rối lọan đúng như mong muốn của kẻ thù nếu giáo hội không có sự chấn chỉnh cương quyết và kịp thời. Tuy nhiên cũng như bất cứ cuộc khủng hỏang nào , muốn giải quyết nó thì cần phải biết đến nguyên nhân gây ra cho nó. Không biết nguyên nhân mà muốn giải quyết, đó chỉ là ảo tưởng.
I/- NGUYÊN NHÂN CỦA TỤC HÓA


Tục hóa là mối nguy cơ hàng đầu mà giáo hội hiện nay đang phải gánh chịu. Như trên đã nói tục hóa là do ảnh hưởng gián tiếp bởi Thần học Tin Lành , tuy nhiên ảnh hưởng ấy chỉ là cái phần ..ngọn , tức có nghĩa họ chỉ là những người khởi xướng cho một cái tất yếu = không người này thì cũng người khác, không lúc này thì cũng lúc khác rồi cũng sẽ phải nêu lên thôi. Cái tất yếu đó chính là hậu quả của việc giải nghĩa Kinh Thánhy chủ yếu là Sách Sáng Thế theo nghĩa đen. Với nghĩa này thì Thiên Chúa Đấng Ẩn Giấu ( Deus Abconsditus ) cần phải tìm gặp lại đã thành ra một đấng TC tiền chế có sẵn. Với đấng tiền chế có sẵn như thế thì đương nhiên câu chuyện sa ngã của nguyên tổ nơi Vườn Địa Đàng không thể có cách nào khác cũng phãi giải thích theo nghĩa đen tức là có ông Adong thật, có bà Evà thật, có con rắn , có cây biết phân biệt thật v.v.. Điều này không thể không đưa đến hậu quả của nó chẳng hạn sự tranh cãi bất tận về đơn tổ hay đa tổ, tội nguyên tổ là tội dâm dục hay là tội tham ăn ? Vườn Địa đàng nằm ở đâu. Thậm chí thần học còn rất nghiêm chỉnh thảo luận về sự cứu rỗi của Adam , ông có được cứu rỗi hay vẫn còn bị giam cầm nơi luyện ngục v.v…Cũng bởi cho Ađam , Eva là người nam, người nữ đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng ấy mà đã bị cả khoa học lẫn triết học lên án Kinh Thánh là phản khoa học, là không logique. Thiên Chúa là Đấng cần phải hết lòng tìm kiếm mới gặp nhưng nay với cách giải thích KT theo nghĩa đen đã khiến cho Thiên Chúa chỉ là một quan niệm nào đó của Thần học. Quan niệm về Thiên Chúa hòan tòan không phải Thiên Chúa đúng như Ngài là ( Chân Như ) Sự lầm lẫn lấy quan niệm làm thực tại như thế không thể không gây cho giáo hội lâm hết cơn khủng hỏang này tới cơn khủng hỏang khác và hậu quả cuối cùng là Thiên Chúa đã bị chính Thần học giết chết “ Năm 1960 Vahanian , một giáo sư thần học Tin Lành đã cho xuất bản cuốn “ Cái chết của Thiên Chúa” trong đó ông nghiên cứu hiện tượng hồi sinh tôn giáo tại Hoa Kỳ. Ông nhận thấy người ta muốn thay thế đức tin Kitô giáo bằng huyền thọai của một thế giới mới do con người kiến tạo. Đồng thời người ta cho rằng những tiến bộ khoa học hiện đại là một diễn tả mới của niềm tin. Vahanian ghi nhận một cách đau lòng ( ? ) rằng Thiên Chúa siêu việt của KT đã bị giết chết và người giết chết TC không phải là những người vô tín ngưỡng mà là thứ tôn giáo mới đồng hóa Nước Chúa với đô thị trần thế , đồng hóa niềm tin Kitô giáo với tiến bộ của con người” (Giáo hội trong thế giới ngày nay – Chân lý 1995
Như đã nói, việc giải thích KT theo nghĩa đen chỉ có thể đưa đến một thứ Thiên Chúa tiền chế có sẵn , sớm muộn gì cũng sẽ bị thần học khai tử. Đang khi đó Thiên Chúa chân thật hằng hữu lại là Đấng Ẩn giấu cần phải tìm mới gặp “ các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” Gr 29, 13. Sống tôn giáo là sống cuộc hành trình tâm linh kiếm tìm Thiên Chúa và cuộc hành trình ấy chẳng phải là để đi tới một nơi nào khác nhưng là để trở về với chính bản tâm mình. Điều này cho thấy, diễn tiến câu chuyện Vườn Địa Đàng không thể kết thúc nơi việc sa ngã phạm tội của nguyên tổ nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu của cuộc trở về và cuộc trở về ấy lại chỉ có thể thực hiện thông qua một cuộc chiến đã được tiên báo giữa Người Nữ và rắn già ( cựu xà ) Satan “ Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ , dòng dõi mày cùng dòng dõi Người Nữ nghịch thù nhau . Người sẽ dày đạp đầu mày còn mày sẽ rình cắn gót chân Người” STK 3, 15.
Người Nữ ám chỉ cho Đức Maria, điều ấy có lẽ không có chi phải bàn, nhưng còn con rắn ? Đây là điểm khúc mắc nhất khiến cho thần học luôn lâm vào bế tắc không sao giải gỡ . Lý do bởi vì rắn là biểu tượng của Lý trí phân biệt nhưng óai oăm thay lại cũng chính là nội dung của thần học. Tâm khởi phân biệt khi nào thì liền khi ấy đã bị rời bỏ Địa Đàng ( Tâm vô phân biệt.) Tuy phải rời bỏ nhưng nếu kịp thời bỏ phân biệt đi thì lập tức lại được trở về. Mặt nước đang phẳng lặng như trờ nhưng gió thọat khởi thì nước liền nổi sóng . Có gió thì có sóng ( Tâm phân biệt ) . Gió lặng thì sóng lại trở về nước ( Tâm vô phân biệt ) Trong lãnh vực tâm linh thì tâm phân biệt là ý riêng , còn Tâm vô phân biệt là Thánh ý Thiên Chúa. Cứ bỏ được ý riêng mình đi thì Ý Chúa được thể hiện . Vấn đề đặt ra thật rất ư đơn giản nhưng đi vào thực hành lại vô cùng khó khăn bởi vì nó đã đụng chạm tới cái bản ngã chấp chước sâu dày của con người từ muôn thuở. Đạo Công giáo là Đạo làm Thánh , đạo trọn lành và tòan bộ sự trọn lành ấy chỉ cốt làm sao để bỏ được ý riêng mình đi mà thôi.
II/ - ĐẠO CÔNG GIÁO VÀ CON ĐƯỜNG TRỌN LÀNH


Hiện nay tại nhiều nhà thờ , trước các Thánh lễ chúa nhật vẫn còn đọc kinh Nghĩa Đức Tin trong đó có câu “ Ai không thông công cùng Hội Thánh ấy ( Công giáo ) thì không được rỗi linh hồn” Lời kinh này xét về mặt thần học hiện nay dường như không được chấp nhận cùng với định tín “ Ngòai Hội Thánh không thể có ơn cứu độ” ( Extra Ecclesiam nulla salus ) Nguyên do của việc không chấp nhận ấy là vì đã có sự thay đổi quan niệm = Giáo hội không còn là Dân Riêng TC nhưng là “ Nước TC đã được Đức Kitô khai sáng dưới trần như một hạt giống hứa hẹn một mùa gặt lớn” ( LG 3,5) Truy nguyên định tín này ta thấy vào thế kỷ XIII , các bè rối nổi lên rất nhiều, đức giáo hòang Innocente’ đã buộc những người theo phái Vaudois trở lại phải tuyên xưng đức tin bằng những lời sau đây “ Chúng tôi xưng thật trong lòng và tuyên xưng ra ngòai miệng rằng chỉ có một HT Công giáo Tông truyền . Ngòai HT ấy chúng tôi tin rằng không ai được ơn cứu độ” Việc tuyên xưng niềm tin như thế chẳng những cần cho những người phái Vaudois trở lại mà còn triệt để cần thiết cho các tín hữu trong mọi thời đại . Tại sao ? Bởi vì giáo hội Công giáo là giáo hội tông truyền đã được Chúa trao quyền bính cho Phêrô vị giáo hòang tiên khởi “ Ta sẽ giao chìa khóa Nước Trời cho ngươi, hễ điều gì ngươi cầm buộc dưới đất thì điều đó trên trời cũng cầm b uộc. ,còn điều chi ngươi cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở” Mt 16,19. Mặt khác tin giáo hội không phải là tin vào những con người nhưng là tin nơi Đức Kitô Đấng là đường dẫn đưa tới Chúa Cha “ Ta là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” Ga 14, 6. Câu này là một mệnh đề hòan chỉnh gồm bởi hai phần , không thể tách rời bất cứ phần nào mà phần còn lại không trở thành vô nghĩa. Đức Kitô khẳng định mình là một con đường và đường ấy là để dẫn tới Chúa Cha. Nếu tách rời hoặc tệ hại hơn như thần học đã và đang làm là giết chết Thiên Chúa thì con đường ắt phải trở thành đường cụt. Cuộc khủng hỏang hiện nay nguyên ủy của nó là đã đánh mất phần cứu cánh mà Martin Heiddeger gọi là tình trạng “ Lãng quên Tính Thể” ( l’oublie’ de l’Être ) Con người sống dù bất cứ thuộc giai tầng nào trong xã hội, dù già hay trẻ đều phải có cho mình một cứu cánh ( lý tưởng sống) nào đó và cứu cánh tối hậu của tôn giáo chính là Thiên Chúa . Đánh mất cứu cánh tất yếu sẽ rơi vào khủng hỏang và cuộc khủng hỏang hiện nay chỉ có thể giải quyết khi nào con người tìm lại được cứu cánh để trở về ( retour à l’essentiel ) .
Như đã biết , nguyên nhân của việc thần học đang tâm khai tử Thiên Chúa là bởi đã giải thích KT hòan tòan theo nghĩa đen . Với nghĩa này thì không có cách chi lý giải được cách đúng đắn câu chuyện Vườn Địa Đàng cũng như nhận diện được cuộc chiến giữa Người Nữ tượng trưng cho Đức Maria và rắn cho Satan. Trong bốn tín điều về Đức Mẹ thì tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đặc biệt khó hiểu , nếu không muốn nói là không thể hiểu trong thời tục hóa tức cái thời vắng bóng Thiên Chúa này. Để có thể hiểu tại sao Đức Mẹ tuy chỉ là thụ tạo nhưng lại có thể là Mẹ Thiên Chúa , chúng ta cần phải diễn giải Đấng Tạo Hóa theo nghĩa Duy Tâm tạo. Tâm tạo Thiên Đàng nhưng cũng tạo Hỏa ngục, Tâm tạo ra Thánh nhưng cũng tạo ra phàm. Thánh Augustin đã nói một lời hết sức đáo đạt = Thiên Chúa xuống thế làm người để cho con người được trở nên Chúa. Thiên Chúa xuống thế làm người là bởi Tiếng Xin Vâng của Đức Mẹ. Thử hỏi nếu không có tiếng Xin Vâng thần diệu này thì Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế được chăng ? Xin Vâng tức là bỏ đi ý riêng mình. Đức Maria muốn giữ trọn đời đồng trinh nhưng sau khi nghe sứ thần cặn kẽ giải thích đã Xin vâng ( Lc, 1, 34 ) Tiếng Xin Vâng tuy đơn giản nhưng thực hiện nó là cả một cuộc chiến cam go giữa hai thế lực = gót chân Đức Nữ Trinh Maria tượng trưng cho lòng khiêm nhường thẳm sâu vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa. Còn đầu rắn cho lý tính kiêu căng phản lọan.. Cuộc chiến ấy diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt nơi tâm hồn các tín hữu ngay sau khi lãnh nhận Bí Tích Rửa tội và nó sẽ theo đưổi chúng ta trong suốt cả cuộc đời . Trong cuộc chiến đấu ấy Đức Maria trong tính cách Người Nữ , Ngài là chủ sóai tổ chức những cuộc chiến của giáo hội cũng như của từng mỗi một cá nhân chống lại kẻ thù nham hiểm Satan . Còn trong tích cách Người Mẹ, ngài cưu mang Đức Kitô ở nơi ta và làm cho Chúa được sinh ra, lớn lên qua các Bí Tích. Có thể khẳng định chỉ trong Đạo Công giáo tông truyền mới có Bí Tích, hay nói cách cụ thể hơn giáo hội tông truyền là nơi phát sinh , bảo quản các Bí Tích nhất là Bí Tích Thánh Thể với chức Thánh Linh mục.
Cuộc chiến giữa Đức Maria và Satan phải chăng đang đi vào hồi kết thúc với đòn tấn công hiểm ác của kẻ thù nhắm thẳng vào hàng ngũ các linh mục nhất là vị thủ lãnh là đức Benedicto . Cuộc chiến ấy chủ yếu là các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo chí các lọai. Điều này ứng với Sách Khải huyền của Thánh Gioan , đó là tính chất của Con Thú thứ nhất ở biển lên “ Nó được ban cho cái miệng phô bày những việc lớn và lộng ngôn đến Danh Ngài , giáo hội Ngài và các Thánh ở trên trời. Nó được phép giao chiến cùng các Thánh đồ và đắc thắng” Kh 13, 5 – 7.
Đức Giêsu Kitô cũng đã nhiều lần tiên báo về những ngày này và Ngài còn nhắc lại cả lời tiên tri của Daniel về sự tàn phá giáo hội ( Mt 24, 15 ) . Quả thực chúng ta đang ở trong dòng nước xóay và kẻ đã và đang khuấy đảo dòng nước thù hận ấy không phải thế lực nào khác chính là Satan. Nhà trừ quỷ nổi tiếng của Nước Ý, cha Amorth , vị linh mục 85 tuổi này nói


“Ma quỷ xử dụng các vụ lạm dụng tình dục terẻ em của một số linh mục để bôi nhọ tòan thể giáo hội. Ma quỷ muốn giáo hội phải chết vì giáo hội là Mẹ của mọi vị Thánh. Nó chống giáo hội xuyên qua những người của giáo hội nhưng nó không làm gì được giáo hội.”
Satan khuấy đảo khiến cho con thuyền giáo hội hòng chìm, đang khi ấy Chúa Giêsu thì hầu như …đang ngủ. Chúng ta có thể hỏang hốt như các tông đồ xưa kia “ Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao ? Chúa quở cho sóng yên biển lặng rồi Ngài nói với các ông = Sao cứ hỏang lên thế, đức tin của các ngươi đâu ? Mc 4, 35 – 41.
Vâng lạy Chúa chúng con tin nhưng cũng xin cho hết thảy chúng con được ơn bền đỗ bởi chỉ những ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ. Mt 24, 13.
Trà cổ - Đồng nai - Mùa Phục sinh 2010.


Tác giả Phùng Văn Hóa
Comments: Post a Comment

<< Trở Về Trang Chính - Home Page
Cám ơn quí vị, xin mời vào trang sau đây:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?